CREDITAS Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. 

Investiční akcie

Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 6. 2024

1,3634 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 6. 2024

1 měsíc 5,47 %
3 měsíce 6,07 %
6 měsíců 7,68 %
1 rok 10,58 %
2 roky 21,75 %
3 roky 33,85 %
4 roky 41,46 %
od vzniku 36,34 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN investičních akcií:

CZ0008044666

Minimální objem jednorázové investice:

5 000 Kč

Minimální objem pravidelné investice:

500 Kč

Maximální objem jednorázové/pravidelné investice:

není stanoven

Minimální objem odkupu:

není stanoven; přirozeně jde o 1 ks investiční akcie

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Manažerský poplatek:

max. 1,80 %

Celková nákladovost (TER):

2,19 % z průměrné čisté hodnoty aktiv

CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl


CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I v dubnu nadále rostl


CREDITAS Nemovitostní I v dubnu nadále rostl

Strategie, cíle a investice


CREDITAS Nemovitostní I cílí primárně na funkční komerční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

85 tis. m²
pronajímatelných
ploch

9 nemovitostí
v majetku
podfondu

Struktura majetku
v % k 30. 6. 2024

Graf

Business Park Čestlice

Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje 15 tis. m² retailových ploch při exitu E8 z dálnice D1 ve směru na Prahu.

15 tis. m²
ploch

Business Park Písek

Areál se nachází v průmyslové zóně Písek Sever. Skladové plochy využívá společnost AL-KO ke své obchodní činnosti. 

2,5 tis. m²
ploch

Business Park Pardubice

Skladový a logistický areál nabízí tři haly, které jsou pronajaty společnostem Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., Flex International s.r.o. a NEDCON BOHEMIA, s.r.o.

34,5 tis. m²
ploch

Business Park Trmice

V průmyslové zóně nedaleko Ústí nad Labem má svůj výrobní závod společnost Black & Decker (Czech) s.r.o.

33,3 tis. m²
ploch

Strategie, cíle a investice

CREDITAS Nemovitostní I cílí primárně na funkční komerční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

Nákupem investičních akcií tohoto podfondu můžete zajímavě zhodnocovat své úspory v rostoucí konzervativní oblasti, o jakou se v případě realit jedná.

Business
Park Čestlice

Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje 15 tis. m² retailových ploch při exitu E8 z dálnice D1 ve směru na Prahu.

15 tis. m²
ploch

Business
Park Písek

Areál se nachází v průmyslové zóně Písek Sever. Skladové plochy využívá společnost AL-KO ke své obchodní činnosti. 

2,5 tis. m²
ploch

Business
Park Pardubice I

Skladový a logistický areál nabízí dvě haly, které jsou pronajaty společnostem Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., Flex International s.r.o. a NEDCON BOHEMIA, s.r.o.

34,5 tis. m²
ploch

Business
Park Trmice

V průmyslové zóně nedaleko Ústí nad Labem má svůj výrobní závod společnost Black & Decker (Czech) s.r.o.

33,3 tis. m²
ploch

Název podfondu:

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Typ fondu:

speciální fond nemovitostí

Investiční horizont:

min. 5 let 

Datum založení:

23. 10. 2019 

Cenný papír:

Investiční akcie 

Fond:

CREDITAS fond SICAV, a.s. 

Měna:

Kč 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost, a.s. 

Základní dokumenty


Informační materiály


Čtvrtletní zpráva


Další dokumenty


Finanční výsledkyDůležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS investiční společnost a.s. (dále jen "Investiční společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondů, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Investiční společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Podrobné informace nalezne každý investor ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce v elektronické verzi na http://www.creditasis.cz.

Investiční společnost výslovně upozorňuje, že ve vztahu k Bance CREDITAS a.s., která zajišťuje distribuci investičních akcií, je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.


Chci investovat do fondu
CREDITAS Nemovitostní I

Bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu CREDITAS Nemovitostní I. se dozvíte na stránce mám zájem, která je na webu distributora Banky CREDITAS a.s.