Naše fondy


Seznam námi obhospodařovaných investičních fondů. CREDITAS investiční společnost obhospodařuje speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů.

CREDITAS Nemovitostní I

Speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu v ČR.

Kumulativní výkonnost

k datu 29. 2. 2024

1 měsíc 0,53 %
3 měsíce 1,33 %
6 měsíců 2,50 %
1 rok 7,59 %
2 roky 19,10 %
3 roky 29,66 %
4 roky 26,61 %
od vzniku 27,83 %

Max Úrok

Fond investuje do likvidních investičních finančních nástrojů.

Kumulativní výkonnost

k datu 11. 4. 2024

1 měsíc 0,11 %
3 měsíce 3,55 %
6 měsíců 4,65 %
1 rok 8,43 %
od vzniku 7,73 %

CREDITAS Smíšený CZ

Smíšený fond investuje do akcií a dluhopisů a ve vhodných případech do některých cenných papírů.

Kumulativní výkonnost

k datu 11. 4. 2024

1 měsíc 1,27 %
3 měsíce 2,63 %
6 měsíců 4,45 %
1 rok 4,89 %
od vzniku 4,89 %

CREDITAS Nemovitostní I

Speciální fond nemovitostí investuje na realitním trhu v ČR.

Max Úrok

Fond investuje do likvidních investičních finančních nástrojů.

CREDITAS Smíšený CZ

Smíšený fond investuje do akcií a dluhopisů a ve vhodných případech do některých cenných papírů.

Investice se skupinou CREDITAS

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.


Fondy pro všechny

Obhospodařujeme jak fondy pro veřejnost, které jsou vhodné i pro ty co s investováním začínající, tak i fondy pro kvalifikované investory.

Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem fondů je dosahovat atraktivního zhodnocení prostřednictvím výnosů z investic do projektů převážně v České republice.


Proč investovat s námi

CREDITAS investiční společnost je součástí silné české skupiny, která úspěšně rozvíjí své aktivity v oblastech financí, energetity a realit.

Investice do fondů jsou ideální volbou v případě vytváření rezerv pomocí pravidelného investování i pro jednorázové investice větších částek.


Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID/KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než je investiční horizont daného fondu.

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.


Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem fondů je dosahovat atraktivního zhodnocení prostřednictvím výnosů z investic do projektů převážně v České republice.


Fondy pro všechny

Obhospodařujeme jak fondy pro veřejnost, které jsou vhodné i pro ty co s investováním začínající, tak i fondy pro kvalifikované investory.


Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID/KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 či 5 let (dle typu podfondu).