CREDITAS
Nemovitostní I

Max
Úrok

CREDITAS
Smíšený CZCREDITAS
Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I: top retailový nemovitostní fond roku 2022

Investiční příležitosti se skupinou CREDITAS

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.


Fondy pro všechny

Obhospodařujeme jak fondy pro veřejnost, které jsou vhodné i pro začínající zájemce o investování, tak i fondy pro kvalifikované investory.

Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem fondů je dosahovat atraktivního zhodnocení prostřednictvím výnosů z investic do projektů převážně v České republice.


Proč investovat s námi

CREDITAS investiční společnost je součástí silné české skupiny, která úspěšně rozvíjí své aktivity v oblastech financí, energetity a realit.

Investice do fondů jsou ideální volbou v případě vytváření rezerv pomocí pravidelného investování i pro jednorázové investice větších částek.


Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID/KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 či 5 let (dle typu podfondu).

Nemovitostní fond

Rozšiřte své investiční portfolio bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a bez starostí z toho plynoucích.


Max Úrok, otevřený podílový fond

Cílem je investicemi do likvidních finančních nástrojů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.


Proč investovat s námi

Jsme součástí silné české skupiny CREDITAS, která úspěšně rozvíjí své aktivity v oblastech financí, energetiky a realit.

Novinky o vývoji fondů

CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu


CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 14. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 14. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 13. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 13. týdnu

Novinky o vývoji fondů

CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu


CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 14. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 14. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 13. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 13. týdnu