CREDITAS
Nemovitostní I

Max
Úrok

CREDITAS
Smíšený CZCREDITAS
Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I: top retailový nemovitostní fond roku 2022

Investiční příležitosti se skupinou CREDITAS

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.


Fondy pro všechny

Obhospodařujeme jak fondy pro veřejnost, které jsou vhodné i pro začínající zájemce o investování, tak i fondy pro kvalifikované investory.

Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem fondů je dosahovat atraktivního zhodnocení prostřednictvím výnosů z investic do projektů převážně v České republice.


Proč investovat s námi

CREDITAS investiční společnost je součástí silné české skupiny, která úspěšně rozvíjí své aktivity v oblastech financí, energetity a realit.

Investice do fondů jsou ideální volbou v případě vytváření rezerv pomocí pravidelného investování i pro jednorázové investice větších částek.


Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID/KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 či 5 let (dle typu podfondu).

Nemovitostní fond

Rozšiřte své investiční portfolio bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a bez starostí z toho plynoucích.


Max Úrok, otevřený podílový fond

Cílem je investicemi do likvidních finančních nástrojů překonávat průměrné výnosy depozitních bankovních produktů.


Proč investovat s námi

Jsme součástí silné české skupiny CREDITAS, která úspěšně rozvíjí své aktivity v oblastech financí, energetiky a realit.

Novinky o vývoji fondů

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu

Novinky o vývoji fondů

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu