CZECH INDUSTRIAL FUND SICAV, a.s.


Fond zatím nevytvořil podfond a není nikým distribuován.

Název fondu:

CZECH INDUSTRIAL FUND SICAV, a.s.

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Datum založení:

7. 6. 2023

Cenný papír:

Investiční akcie 

Administrátor:

QI investiční společnost, a.s.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost, a.s.