Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I


Závěr kalendářního roku přináší pravidelně větší objem činností spojených s oceňováním jednotlivých majetkových účastí s uzavíráním účetnictví a s finalizací daňových povinností, jakož i více komunikace a výměny informací s administrátorem a depozitářem fondu. Z tohoto důvodu stanovení prosincového NAV u nemovitostního podfondu CREDITAS Nemovitostní I očekáváme až na samém konci měsíce ledna.