CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu


Čistá hodnota majetku na jednu investiční akcii dosáhla 1,2783 Kč, meziměsíčně tedy došlo k růstu o 0,53 %, přičemž výše fondového kapitálu aktuálně činí 1,357 mld Kč.

NAV za únor je vydáváno s odkladem způsobeným časovou náročností kompletace některých podkladů pro audit nemovitostních společností v portfoliu fondu. Výsledek auditů v souladu s očekáváním potvrdil účetní obraz nemovitostních společností a byl bez výhrad. Obsazenost prostor ve všech nemovitostech byla beze změny na 100 %, současně v průběhu měsíce probíhala jednání o indexaci nájmu pro rok 2024.