NAV 6/2023: CREDITAS Nemovitostní I v červnu pokračoval v růstu


Na konci prvního pololetí tohoto roku podfond CREDITAS Nemovitostní I dospěl k hodnotě NAV ve výši 1,2329 Kč/IA. Pokud růst vyjádříme v procentech, znamená to meziměsíční nárůst o 1,76 % a 4,48 % od počátku roku.

Červnový posun NAV je spojen s více faktory. Došlo k aktualizaci hodnoty nemovitostí v nemovitostních společnostech v korespondenci s indexací nájemného dle nájemních smluv, v čemž se projevila vyšší úroveň inflace. Dařilo se úspěšně zhodnocovat volné finanční prostředky. Obsazenost prostor zůstala standardně beze změny na 100 % s plynulým inkasem nájemného. Výdaje na investice do obnovy nemovitostí nevybočila z očekávaných mezí.

Celkově viděno jde o pozitivní zprávy, neboť pololetní zhodnocení majetku přesahuje linii dlouhodobého cíle podfondu – doručovat investorům výnos cca 5,5 až 6,5 % p.a. V kontextu loňského roku pak trvá snaha, aby se letošní celoroční výnos pohyboval o něco výše nad rámec zmíněného cíle.

Stále sledujeme trh s nemovitostmi a hledáme vhodné akvizice.

Další novinky

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 28. týdnu


Vývoj NAV Max Variant CZ ve 28. týdnu

CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl


CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 27. týdnu


Vývoj NAV Max Variant CZ ve 27. týdnu