NAV 5/2023: Pozvolný růst výnosů pokračuje i v květnu


V květnu zaznamenal podfond CREDITAS Nemovitostní I růst NAV o dalších 0,50 % na 1,2116 Kč, kdy jsou ještě znát lehké dopady efektu indexace nájmů. Náklady na údržbové práce byly zanedbatelné a měly sezonní charakter.

Ačkoliv se zdá, že energetická krize je v tuto chvíli zažehnána, je zřejmé, že náklady na elektrickou energii pro koncového odběratele se již nevrátí na „předválečné“ hodnoty. I proto je zajisté pozitivní zprávou pro nájemce Business Parku Čestlice předání fotovoltaické elektrárny (FVE) do užívání. Nyní bude následovat druhá fáze v jejímž rámci již vznikla studie energetického managementu a bateriového systému (EMS + BASS) pro celý areál Business Park Čestlice, kdy se maximalizují úspory za elektrickou energii, které již tak jsou významné po spuštění fotovoltaické elektrárny jako takové.

Samozřejmě v dlouhodobém horizontu jsou plánovány obdobné investice do dalších našich nemovitostí, neboť tento aspekt může hrát roli při výběru prostoru pro realizaci investičních záměrů potencionálních, ale samozřejmě i stávajících klientů.

Na základě požadavků jsme vyšli vstříc poptávce klientů Business Park Pardubice I a Business Park Pardubice II a realizovali jsme investici do rozšíření parkovacích míst. V případě obou nemovitostí v Pardubicích je v plánu, do konce tohoto roku, realizace instalace venkovního LED osvětlení a na pláště budov, čímž dojde k úspoře energie a v neposlední řadě zhodnocení budov.

Obsazenost prostor se ani v květnu nezměnila a zůstává na 100 %. Na realitním trhu je v lokalitách, kde jsou situovány nemovitosti v portfoliu podfondu, pozorován zvýšený zájem o prostory k pronájmu. Lze zde spatřit, že nájemci zohledňují výhody regionálních aspektů, protože díky modernizaci infrastruktury není vždy nutností být v bezprostřední blízkosti velkých měst, kde jsou obvyklé náklady vyšší.

Další novinky

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu