NAV 11/2023: CREDITAS Nemovitostní I v mírném poklesu


Hodnota NAV k 30. 11. 2023 podfondu CREDITAS Nemovitostní I činila 1,2615 Kč za investiční akcii, což znamená meziměsíční pokles o 0,31 procenta.

Tento mírně negativní výsledek není v žádném případě způsoben poklesem zasmluvnění prostor nemovitostí v držení podfondu, které je stále na úrovni 100 procent, ani zhoršenou platební morálkou našich klientů, která je nadále vzorná.

Stále připravujeme investice, které zajistí, abychom byli pro stávající, ale i potencionální klienty atraktivním partnerem. Aktuálně probíhají stále práce spojené s rozvojem fotovoltaiky na našich nemovitostech. Ekonomická situace je tedy nadále pozitivní, nicméně za tímto současným výsledkem hledejme jako příčinu sjednocení účetní metodiky u všech fondových SPV.

Předpokládáme, že v nadcházejících období by měl být návrat k růstovému trendu (nezmění-li se aktuální vývoj ekonomiky).

Další novinky

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu