NAV 11/2023: CREDITAS Nemovitostní I v mírném poklesu


Hodnota NAV k 30. 11. 2023 podfondu CREDITAS Nemovitostní I činila 1,2615 Kč za investiční akcii, což znamená meziměsíční pokles o 0,31 procenta.

Tento mírně negativní výsledek není v žádném případě způsoben poklesem zasmluvnění prostor nemovitostí v držení podfondu, které je stále na úrovni 100 procent, ani zhoršenou platební morálkou našich klientů, která je nadále vzorná.

Stále připravujeme investice, které zajistí, abychom byli pro stávající, ale i potencionální klienty atraktivním partnerem. Aktuálně probíhají stále práce spojené s rozvojem fotovoltaiky na našich nemovitostech. Ekonomická situace je tedy nadále pozitivní, nicméně za tímto současným výsledkem hledejme jako příčinu sjednocení účetní metodiky u všech fondových SPV.

Předpokládáme, že v nadcházejících období by měl být návrat k růstovému trendu (nezmění-li se aktuální vývoj ekonomiky).

Další novinky

CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem


CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem

CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023


CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023

Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I


Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I