NAV 10/2023: CREDITAS Nemovitostní I nadále rostl


Podfond CREDITAS Nemovitostní I pokračuje v setrvalém růstu. V říjnu dosáhla hodnota NAV hranice 1,2654 Kč za investiční akcii, což odpovídá meziměsíčnímu růstu 0,82 procenta. Za těchto okolností je predikované roční zhodnocení ve výši 8 procent dosažitelné, nedojde-li k neočekávané mimořádné události.

Na dosavadní vývoj hodnoty NAV podfondu má rozhodující vliv pozitivní vývoj v segmentu trhu a také dlouhodobě stabilní a kompletní zasmluvnění všech prostor.

Aktuálně zpracováváme studii proveditelnosti spojenou s rozvojem fotovoltaiky na dalších budovách, které jsou ve vlastnictví podfondu. Bude-li vše probíhat podle plánu, započneme v příštím roce s její instalací, čímž dojde k dalšímu zhodnocení nemovitostí.

Nadále pečlivě sledujeme vhodné investiční příležitosti k akvizici, abychom v nejbližším období mohli rozšířit naše portfolio nemovitostí a zajistili tak současným i budoucím investorům co nejvyšší zhodnocení.

Další novinky

CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem


CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem

CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023


CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023

Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I


Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I