NAV 10/2023: CREDITAS Nemovitostní I nadále rostl


Podfond CREDITAS Nemovitostní I pokračuje v setrvalém růstu. V říjnu dosáhla hodnota NAV hranice 1,2654 Kč za investiční akcii, což odpovídá meziměsíčnímu růstu 0,82 procenta. Za těchto okolností je predikované roční zhodnocení ve výši 8 procent dosažitelné, nedojde-li k neočekávané mimořádné události.

Na dosavadní vývoj hodnoty NAV podfondu má rozhodující vliv pozitivní vývoj v segmentu trhu a také dlouhodobě stabilní a kompletní zasmluvnění všech prostor.

Aktuálně zpracováváme studii proveditelnosti spojenou s rozvojem fotovoltaiky na dalších budovách, které jsou ve vlastnictví podfondu. Bude-li vše probíhat podle plánu, započneme v příštím roce s její instalací, čímž dojde k dalšímu zhodnocení nemovitostí.

Nadále pečlivě sledujeme vhodné investiční příležitosti k akvizici, abychom v nejbližším období mohli rozšířit naše portfolio nemovitostí a zajistili tak současným i budoucím investorům co nejvyšší zhodnocení.

Další novinky

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu