CREDITAS Nemovitostní I i se zvýšeným TER přinesl výborné zhodnocení


TER fondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV se v roce 2022 v důsledku růstu nákladů a náročnosti správy zvýšil na 2,19 %. Fond i přesto doručil svým investorům výborné zhodnocení a na dobrý výsledek cílí i letos.

Ukazatel TER (Total Expense Ratio) vyjadřuje celkovou nákladovost fondu, tj. poměr celkových nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu za předchozí účetní období, tedy v případě fondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV za rok 2022. Mezi náklady, které se započítávají do TER, se řadí např. administrativní náklady, poplatky obhospodařovatele a administrátora, poplatky za správu cenných papírů, oceňování portfolia, auditní náklady apod. Obecně se dá říct, že s „růstem“ fondu se tyto náklady více rozprostírají a ukazatel klesá. Je to dáno i tím, že některé poplatky jsou fixní, tj. nezávislé na velikosti fondu. Každopádně můžeme konstatovat, že i přes nárůst nákladovosti fond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV patřil v roce 2022 mezi ty nejvýnosnější a v tomto roce, kdy ještě první měsíce byly neklidné a plné neznámých, cílíme opět na dobrý výsledek.

Další novinky

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu