CREDITAS Nemovitostní I i se zvýšeným TER přinesl výborné zhodnocení


TER fondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV se v roce 2022 v důsledku růstu nákladů a náročnosti správy zvýšil na 2,19 %. Fond i přesto doručil svým investorům výborné zhodnocení a na dobrý výsledek cílí i letos.

Ukazatel TER (Total Expense Ratio) vyjadřuje celkovou nákladovost fondu, tj. poměr celkových nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu za předchozí účetní období, tedy v případě fondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV za rok 2022. Mezi náklady, které se započítávají do TER, se řadí např. administrativní náklady, poplatky obhospodařovatele a administrátora, poplatky za správu cenných papírů, oceňování portfolia, auditní náklady apod. Obecně se dá říct, že s „růstem“ fondu se tyto náklady více rozprostírají a ukazatel klesá. Je to dáno i tím, že některé poplatky jsou fixní, tj. nezávislé na velikosti fondu. Každopádně můžeme konstatovat, že i přes nárůst nákladovosti fond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV patřil v roce 2022 mezi ty nejvýnosnější a v tomto roce, kdy ještě první měsíce byly neklidné a plné neznámých, cílíme opět na dobrý výsledek.

Další novinky

CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem


CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem

CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023


CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023

Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I


Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I