Prvotní úpis podílových listů Smíšeného fondu


Podílové listy fondu CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond budou v prvním upisovacím období, tj. k datu přijetí první objednávky k nákupu podílových listů fondu vydávány a odkupovány za částku ve výši 1 CZK za jeden podílový list, a to po dobu tří měsíců ode dne zahájení vydávání těchto podílových listů dle statutu článku 10.11 statutu fondu. Prodej podílových listů bude zahájen 3. 4. 2023.