Přísnější metodika upravila ukazatel fondu CREDITAS Nemovitostní I


V minulých dnech došlo u fondu CREDITAS Nemovitostní I ke změně hodnoty ukazatele rizikovosti (SRI). Důvodem je akceptace striktní zákonné metodiky, která k mladým fondům přistupuje kolektivně a bez jejich dalšího rozlišování.

Fondy oceňované s měsíční periodou a s historií kratší než 5 let mají povinně přisouzenu hodnotu SRI rovnou 6. V souladu s metodikou proto i fond CREDITAS Nemovitostní I změnil hodnotu ukazatele rizikovosti na úroveň 6. Uvedená změna nemá žádný vliv na portfolio fondu a na kvalitu a počet nemovitostí ve fondu.

 K výpočtům rizikového stupně s použitím vlastních individuálních dat se podle znění metodiky fond může vrátit až po zmíněných 5 letech. Vzhledem k relativně přísné metodice výpočtu je aktuální odhad výsledku z takové kalkulace o stupeň výše (4). Po skončení pětileté lhůty však bude k dispozici výrazně více dat než nyní, a budoucí kalkulace proto může být přesnější.

Další novinky

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu