Přísnější metodika upravila ukazatel fondu CREDITAS Nemovitostní I


V minulých dnech došlo u fondu CREDITAS Nemovitostní I ke změně hodnoty ukazatele rizikovosti (SRI). Důvodem je akceptace striktní zákonné metodiky, která k mladým fondům přistupuje kolektivně a bez jejich dalšího rozlišování.

Fondy oceňované s měsíční periodou a s historií kratší než 5 let mají povinně přisouzenu hodnotu SRI rovnou 6. V souladu s metodikou proto i fond CREDITAS Nemovitostní I změnil hodnotu ukazatele rizikovosti na úroveň 6. Uvedená změna nemá žádný vliv na portfolio fondu a na kvalitu a počet nemovitostí ve fondu.

 K výpočtům rizikového stupně s použitím vlastních individuálních dat se podle znění metodiky fond může vrátit až po zmíněných 5 letech. Vzhledem k relativně přísné metodice výpočtu je aktuální odhad výsledku z takové kalkulace o stupeň výše (4). Po skončení pětileté lhůty však bude k dispozici výrazně více dat než nyní, a budoucí kalkulace proto může být přesnější.

Další novinky

CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem


CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem

CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023


CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023

Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I


Stanovení prosincového NAV pro CREDITAS Nemovitostní I