NAV 7/2023: CREDITAS Nemovitostní I v červenci dále rostl


Červencové NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I organicky posílilo na hodnotu 1,2397 Kč, tj. o +0,55 % od posledního NAV stanoveného ke konci června.

Pohled na čísla nemovitostních společností v portfoliu podfondu potvrzuje stabilní situaci. Obsazenost prostor je beze změny na 100 %.

Na realitním trhu pozorujeme určité ustálení. Růst nájemného od počátku roku je prakticky již započten a dopad růstu nájemného byl lehce korigován mírným růstem výnosů požadovaných z nemovitostí.