NAV 6/2022: Růst nemovitostního fondu téměř o dvě procenta


Organický vývoj výnosů z majetku podfondu se v červnu sečetl s pravidelnou pololetní revizí hodnoty nemovitostních investic. Ve vzájemné podpoře vygenerovaly tyto faktory meziměsíční posílení NAV o +1,92 % na hodnotu čistého majetku na jednu investiční akcii 1,1198 Kč/IA.

Organický vývoj byl v uvedeném výsledku zastoupen necelou polovinou a dokázal vstřebat i náklady úspěšného refinancování v nemovitostní společnosti BP Písek. Rekalkulace hodnoty nemovitostí a majetkových účastí v nemovitostních společnostech mohla těžit z indexace nájmů a stoprocentního obsazení prostor nájemci.

Fond aktuálně disponuje velkým objemem finančních prostředků. Zatím může těžit z jejich výhodného úročení, ale peníze jsou směrovány k dalším akvizicím. Proces due diligence dvou potenciálních nemovitostních investic vstoupil do druhé poloviny.

Další novinky

CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu


CREDITAS Nemovitostní I v únoru pokračoval v růstu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 14. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 14. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 13. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 13. týdnu