Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Vývoj hodnoty nemovitostí je stabilní podobně jako situace v nájmech. V současnosti navíc pracujeme na další akvizici s cílem podpořit hodnotu fondu.

Meziměsíční posílení hodnoty majetku fondu v přepočtu na jednu investiční akcii  o +0,15% bylo v květnu menší, než bývá obvyklá měsíční výkonnost portfolia našeho nemovitostního fondu.

Do vyčíslení majetku promluvily rychlé výkyvy tržní hodnoty měnového kurzu EURCZK v důsledku změn očekávání ohledně měnově politických rozhodnutí centrálních bank (zejm. ČNB a ECB) v době realizace nové akvizice do fondu (Business Park Trmice). Aktuálně přehodnocujeme zajišťovací strategii a její realizaci.