Hodnotu CREDITAS Smíšený CZ ovlivnil vývoj akcií bank


CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond v tomto týdnu drobně oslabil, a to na hodnotu 1,0044 Kč/PL, což odpovídá poklesu o 0,45 %.

Po mírném růstu na počátku září hodnota podílových listů fondu druhý týden po sobě lehce poklesla, a to v důsledku negativního vývoje akcií bank. Ty jsou ovlivňovány především obavami trhu z nejistot spojených s ekonomickým výhledem a hrozbou recese. Oslabení bankovních akcií alespoň částečně kompenzovaly akcie Phillip Moris, jež v průběhu týdne vykázaly setrvalý růst.

Další novinky

CREDITAS Smíšený CZ znovu posílil


CREDITAS Smíšený CZ znovu posílil

NAV 10/2023: CREDITAS Nemovitostní I nadále rostl


NAV 10/2023: CREDITAS Nemovitostní I nadále rostl

CREDITAS Smíšený CZ se vrátil k růstu


CREDITAS Smíšený CZ se vrátil k růstu