CREDITAS Nemovitostní I zahájil rok 2024 růstem


Nový rok zahájil fond CREDITAS Nemovitostní I lednovým růstem o 0,43 %. Čistá hodnota majetku tak aktuálně činí 1,2716 Kč na investiční akcii.

Stejně jako v jiných letech i letos byl počátek roku ve znamení startu udržovacích prací a plánovaných investic v jednotlivých nemovitostech. Významnou výhodou je letošní velmi příznivé počasí, které umožňuje provádět i venkovní práce.

Vedle údržby a investic jsme rovněž zahájili analýzy k dalším projektům, které v konečném důsledku zhodnotí jednotlivé nemovitosti. Jedná se např. o řešení uhlíkové neutrality či rozšíření fotovoltaiky do SPV v podfondu. V lednu a únoru rovněž probíhají audity v jednotlivých nemovitostních společnostech.

Veškeré skladovací a výrobní prostory nemovitostí v portfoliu fondu jsou plně zasmluvněny klienty s výbornou platební morálkou. V nadcházejícím období bude docházet k indexaci nájemného a pokud nedojde k nepředvídatelné situaci, měl by fond nadále pokračovat v růstovém trendu.