CREDITAS Nemovitostní I v roce 2023


Po mírném listopadovém poklesu fond CREDITAS Nemovitostní I v prosinci navázal na růstovou tendenci, kdy smazal listopadovou ztrátu a celkově vzrostl na hodnotu 1,2662 Kč za investiční akcii, což oproti listopadu představuje růst o 0,37 procentního bodu. Vzestup byl tentokrát posílen přeceněním jednotlivých SPV (nemovitostních společností), které je prováděno na pololetní bázi.

Při zpětném pohledu můžeme rok 2023 definovat jako turbulentní, ale z pohledu CREDITAS Nemovitostní I pozitivní. Fond se úspěšně vypořádal s ekonomickými dopady geopolitických událostí a klientům přinesl celkový roční výnos ve výši 7,3 %, v horizontu dvou let 20,09 % a tří let 29,89 %.

V roce 2024 očekáváme ve fondu CREDITAS Nemovitostní I další pozitivní vývoj, který přinese našim současným i potenciálním investorům nové příležitosti. V současnosti finalizujeme akvizici, která podpoří další růst NAV fondu. Podrobné informace zveřejníme po uzavření celé transakce.

Souběžně pečlivě sledujeme vhodné investiční příležitosti k dalším akvizicím, abychom v blízké budoucnosti mohli rozšířit portfolio nemovitostí fondu a zajistili tak současným i budoucím investorům co nejvyšší zhodnocení. V roce 2024 neočekáváme žádné aspekty, které by mohly mít hlubší negativní vliv na další rozvoj a růst fondu. Jediným potenciálním rizikem jsou nepředvídatelné události se silným dopadem na českou a mezinárodní ekonomiku, tyto však nelze objektivně predikovat.

Děkujeme všem investorům za důvěru vloženou v CREDITAS Nemovitostní I. Věříme, že jsme ani v náročných podmínkách roku 2023 nezklamali očekávání a budeme i nadále vítanou příležitostí ke zhodnocení financí.

Další novinky

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 19. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 19. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 18. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 18. týdnu

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 17. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ v 17. týdnu