CREDITAS Nemovitostní I hlásí další akvizici


CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV dále roste. Na konci října 2022 rozšířil své portfolio o dva skladové a logistické areály v Pardubicích. Díky této akvizici přesáhla celková tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu 1 miliardu korun.

„Akvizice zahrnuje celkem tři haly se třemi nájemci, kterými jsou nadnárodní subjekty. Jedná se o nákup majetkových podílů ve společnostech STARZONE s.r.o. a Black Pine s.r.o. v Pardubicích.  Nemovitostní společnosti ponesou nově názvy BP Pardubice I a BP Pardubice II. Celková pronajímaná plocha nemovitostí ve fondu se akvizicí zvýšila na více než 61 tisíc m²,“ podotýká Petr Hlinomaz, zástupce obhospodařovatele fondu.

Skladový a logistický areál Pardubice I nabízí v rámci první etapy dvě logistické a odstavné plochy pro návěsy. Obě haly jsou pronajaty společnostem Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. a Flex International s.r.o. Areál se nachází pouze 4 kilometry od centra Pardubic. Leží 7 kilometrů od plánované dálnice D35, která bude po dostavění tvořit druhou nejdůležitější spojnici mezi východní a západní částí Česka.

Druhému zmiňovanému areálu Pardubice II, dominuje hala, která je dlouhodobě pronajata společnosti NEDCON BOHEMIA, s.r.o. Součástí areálu jsou parkovací plochy pro osobní vozidla, požární komunikace a odstavná plocha pro kamiony.

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV směřuje své investice na realitní trh, a to primárně do funkčních nemovitostí, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Vedle zmiňovaných nových akvizic, patří do portfolia rovněž obchodně logistický Business Park Čestlice a Business Park Písek.

Další novinky

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 28. týdnu


Vývoj NAV Max Variant CZ ve 28. týdnu

CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl


CREDITAS Nemovitostní I v červnu výrazně rostl

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 27. týdnu


Vývoj NAV Max Variant CZ ve 27. týdnu