Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 22. týdnu


Ve 22. týdnu nás čekala výplata dividend z některých akciových titulů. Aktuálně má většina titulů v portfoliu fondu po rozhodném datu pro výplatu dividend, což se odráží i v tržní ceně. NAV fondu CREDITAS Smíšený CZ se mírně snížilo, přesněji o 0,25. Obdobný vývoj vykázal i PX index a další evropské indexy.

Do portfolia v tomto týdnu přibyl i akciový titul společnosti Colt CZ Group SE, který posílí akciovou složku portfolia.

Další novinky

Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I


Mírný květnový růst NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I

Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu


Vývoj NAV CREDITAS Smíšený CZ ve 23. týdnu

CREDITAS Nemovitostní I v dubnu nadále rostl


CREDITAS Nemovitostní I v dubnu nadále rostl