Business Park
Pardubice I

Skladový a logistický areál Pardubice I se nachází pouze 4 km od centra Pardubic, v lokalitě Černá za Bory přibližně 1 h 20 min od Prahy. Leží přímo vedle komunikace spojující Pardubice s Dašicemi a 7 km od plánované dálnice D35 (Hradec Králové — Mohelnice), která bude po dostavění tvořit druhou nejdůležitější spojnici Východ — Západ v ČR. Areál bude také přímo napojen na plánovaný SV obchvat Pardubic.

Areál nabízí v rámci první etapy dva logistické sklady označené jako DC1 a DC2 a odstavné plochy pro návěsy. Obě haly jsou dlouhodobě pronajaty společnostem Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. (hala DC1) a Flex International s.r.o. (hala DC2). Součástí areálu jsou také parkovací plochy, obslužné a požární komunikace, dvě vrátnice a strojovna samočinného hasicího zařízení s nádrží.

Společnost BP Pardubice I s.r.o.

Výše podílu

100 %

Lokace

Staročernská 227, 530 02 Pardubice IV

Pronajímatelná plocha skladu DC1, DC2

14 031 m², 9 715 

Pronajímatelná plocha office DC1, DC2 1010 m², 1656 m²
Obsazenost 100 %

Nájemci:

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.
Flextronics International s.r.o.

Hala DC1 

Hala DC2